תקנון

 

אתר chkr (”האתר“) , בכתובת האינטרנט chckr.co.il. מטרת האתר היא לספק שירותי חיפוש באינטרנט, בהסתמך על תוצאות החיפוש של אתרי צד שלישי.

 

האתר מוגן בזכויות יוצרים השייכות לחברה.

 

השירותים באתר

הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתנאי השימוש. גלישה באתר ושימוש בו מעידים על הסכמתך לקבלת תנאי השימוש, והוא מהווה חוזה מחייב בינך לבין האתר. אם אינך מסכים עם תנאי השימוש, או שאינך בן 18 לפחות, אין להיכנס ולהשתמש באתר.

תנאי השימוש נוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, התקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

 

הסכם גישה לאתר

בכפוך לתנאים המפורטים במסמך זה, ניתן לך רישיון לשימוש באתר. זהו רישיון אישי שאינו ניתן להעברה, הוא אינו בלעדי והוא ניתן לביטול או השהייה על ידי מפעילי האתר. הרישיון ניתן לשימוש אישי ושאינו מסחרי. השימוש באתר הוא חינם ואינו דורש הרשמה.

על הרישיון חלות המגבלות הבאות: (א) לא תמכור, תשכיר, תפיץ, תארח או תנצל באופן מסחרי את האתר; (ב) לא תבצע כל שינוי באתר או בחלקים מהאתר, לא תגזור חלקים מתוכו ולא תבצע הנדסה לאחור; (ג) אין להעתיק או לשכפל את האתר; (ד) אין להוריד, לשכפל, להפיץ, לפרסם מחדש, להוציא מחדש, לבציג או לשדר כל חלק מהאתר בכל צורה או באמצעים, אלא אם כן צוין אחר;(ה) הכללים תקפים על כל חלקי האתר, עדכונים ותוספות. (ו) החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להשעות או להפסיק את פעילות האתר עם או בלי התראה מראש.

בכפוף לשימוש באתר, אתה מאשר לקבל על עצמך את כל תנאי האתר להלן ”תנאי השימוש“. אתה מאשר כי החברה לא תישא באחריות כלפיך או כלפי צד שלישי עבור כל שינוי בפעולת האתר או תוצאות החיפוש המופיעות בו.

 

אתה מסכים כי האתר ckckr אינה מחויבת לספק שירותי תמיכה או ,תחזוקה למשתמשיו

כל תוכן המופיע באתר כפוף לזכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר וסודות מסחריים של החברה והספקי החברה. תנאי הגישה לאתר אינם מעניקים לך זכויות כלשהן בעניין הקניין הרוחני.

 

המשתמש באתר מחויב לעשות בו שימוש בהתאם לדין, כאשר קיים איסור לעשות שימוש באמצעים אוטומטיים (כגון: "רובוטים" ו/או "עכבישים" וכיוצ"ב) על מנת להעתיק את תכני האתר, למעט אם פעולה זו נעשית על מנת להציג אינפורמציה המוצגת באופן פתוח לכלל משתמשי האתר, בתוצאות של מנועי חיפוש כללי (כגון: "גוגל").

 

קישורים ומודעות צד שלישי

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים ושירותים של צד שלישי, או להציג מודעות עבור צד שלישי. החברה אינה אחראית על תוכן הפרסומים והקישורים והם אינם בשליטתה. החברה אינה בודקת ואינה מנטרת קישורים ומודעות של צד שלישי.

החברה אינה אחראית לאמיתות המידע והתכנים, או כל מקרה של אי דיוקים או מידע כוזב, המופיעים בקישורים והמודעות. התכנים מוצגים כפי שהם באתרי צד שלישי; השימוש בהם הוא באחריותך הבלעדית. החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה מקישורים, מודעות או שימוש במידע. החברה אינה מעודדת לרכוש שום מוצר או שירות העשוי להופיע במודעות והקישורים.

בעת לחיצה על קישורים של צד שלישי, חלים עליך תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של הצד השלישי.

 

אחריות מוגבלת

בשום מקרה החברה או ספקיה אינם אחראים כלפיך או כלפי צד שלישי בגין נזקים הקשורים לשימוש בקישורים ובמידע המוצג, לרבות אבדן רווחים, אבדן נתונים, או כל נזק ישיר או עקיף הנגרם כתוצאה מהקישורים או המודעות המופיעים באתר.

 

תנאי השימוש באתר תקפים בעת השימוש באתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסיים, להגביל או להשעות את זכויותיך לשימוש באתר בכל עת ומכל סיבה, וזאת לפי שיקול דעתנו הבלעדי וללא התראה מראש.

 

החברה מכבדת את חוקי הקניין הרוחני וזכויות הקניין הרוחני של אחרים. אם אתה סבור כי תכנים המופיעים באתר מפרים את זכויות היוצרים וברצונך להסיר את החומר המפר לכאורה מתוצאות החיפוש, יש למסור לנו הודעה בכתב.

יש לזהות את היצירות המוגנות בזכויות יוצרים שלטענתם הופרו ואותן אתה מבקש להסיר. יש לספק את החתימה הפיזית או האלקטרונית שלך, כתובתך, מספר הטלפון וכתובת הדואר האלקטרונית שלך.

יש לצרף הצהרה כי אתה מאמין בתום לב כי החומר המופיע באתר אינו מורשה על ידי בעל זכויות היוצרים או על פי החוק, והצהרה כי המידע שמסרת מדויק ואתה הוא בעלי זכויות היוצרים או מוסמך לפעול מטעמו.

שימו לב כי כל מידע כוזב של עובדות מהותיות בהודעה הופך את הצד המתלונן לאחראי בגין כל נזקים, הוצאות ושכר טרחת עורכי דין העלולים להיגרם לחברה.

 

 

 

על הסכם זה יכולו אך ורק דיני מדינת ישראל.